• 60 dagen geld terug garantie
 • Levertijd 3-4 werkdagen
 • Veilig winkelen
 • Gratis verzending boven de €49

Uw favorieten

Producten laden...

Duurzaamheid

Hööks koopt producten van leveranciers in Europa en andere delen van de wereld. Dit doen we om onze klanten de beste combinatie van kwaliteit, service en prijs te bieden. Het is belangrijk dat wij onze verantwoordelijkheden nakomen, maar ook dat onze leveranciers hun verantwoordelijkheden nakomen en wet- en regelgeving naleven.

Ons huidige werk op het gebied van MVO en duurzaamheid omvat het volgende:

Gedragscode (inclusief milieukwesties) die in de loop van vele jaren is toegepast en verfijnd. Dit is overeengekomen met onze leveranciers en omvat onder meer:

 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Gezondheid en veiligheid
 • De werkomgeving
 • Het milieu
 • Chemicaliën
 • Minimumloon
 • Werkuren
 • Verbod op kinderslavernij
 • Vrijheid van vereniging

Voorbeelden van aanvullende maatregelen:

 • We brengen bezoeken aan geselecteerde leveranciers
 • Leveranciersevaluaties
 • We zijn aangesloten bij een internationale vereniging van bedrijven in de hippische branche. Leden krijgen hulp bij het inspecteren en bezoeken van leveranciers.
 • REACH-document samen met het POP-verdrag en de biocidenrichtlijn – afspraken met leveranciers
 • Doorlopende steekproeven op chemicaliën in producten door Swerea IVF
 • Lid van de Swedish Chemicals Group
 • Lid van de Fur Free Alliance
 • Recycling en terugwinning van karton, plastic, metaal en meer via FTI (REPA)
 • Interne training over MVO-kwesties met externe bedrijven en adviseurs
 • Ons doel is om voortdurend te verbeteren op dit gebied, om met onze leveranciers samen te werken om de omstandigheden op hun werkplekken te verbeteren en door middel van handel bij te dragen aan een betere levensstandaard in hun land.
 • We hopen ook dat ons werk concurrenten en collega's in de hippische industrie zal inspireren om te werken aan duurzaamheid en MVO.

Werkomgeving

Sociale verantwoordelijkheid is een basiswaarde in alle activiteiten van Hööks en we stellen aan al onze leveranciers hoge eisen op het gebied van ethiek en moraal. We willen ervan verzekerd zijn dat de producten die we verkopen, worden geproduceerd met respect voor mensen, het milieu en de mensenrechten. Alle eventuele afwijkingen bespreken we met onze leveranciers om ons er nogmaals van te verzekeren dat ze aan de eisen voldoen. In geval van gebreken doen we al het mogelijk dit te herstellen en te voorkomen dat dit nogmaals optreedt.

We streven ernaar langdurige relaties op te bouwen, en samen te werken met onze leveranciers om goede werkomstandigheden te waarborgen.

 

Amfori – BSCI

Om ons nog verder te richten op sociale verantwoordelijkheid en hieraan prioriteit te geven, neemt Hööks deel aan Amfori-BSCI, Business Social Compliance Initiative. Amfori-BSCI is een Europees samenwerkingsverband waarbij ruim 2000 bedrijven zijn aangesloten, die allemaal een gemeenschappelijke gedragscode hanteren. De gedragscode is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en kernverdragen van de ILO. Alle deelnemers verplichten zich tot het implementeren van de gedragscode in hun leveranciersketens. Als deelnemer aan Amfori-BSCI hebben we de beschikking over verschillende hulpmiddelen en platforms die ertoe bijdragen dat we onze leveranciers kunnen assisteren een duurzamere werkplek te creëren.

 

Voor meer informatie over Amfori-BSCI gaat u naar: www.amfori.org.

 

 

Follow-up

 

We volgen onze leveranciers door ons werk met Amfori-BSCI, evenals door regelmatige beoordelingen van en bezoeken aan leveranciers.

In India werken we samen met een bedrijf dat kwaliteitscontroles uitvoert en tevens zowel bestaande als nieuwe leveranciers beoordeelt. Elke maand wordt een bezoek gebracht aan veel van onze leveranciers en elke order wordt gecontroleerd voordat die de fabriek verlaat.

We stellen hoge eisen aan onze leveranciers en als we te weten komen dat een bepaalde leverancier niet onze eisen volgt, en ook niet bereid is maatregelen te nemen om de productie te veranderen, kunnen we ervoor kiezen de samenwerking stop te zetten. Ons doel is echter om steeds beter te worden, en om samen met onze leveranciers betere omstandigheden te creëren voor hun werkplekken, en door zakendoen bij te dragen aan een betere levensstandaard in onze productielanden.

© Hööks.se 2020

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.