• 60 dagen geld terug garantie
 • Levertijd 3-4 werkdagen
 • Veilig winkelen
 • Gratis verzending boven de €49

Uw favorieten

Producten laden...

Privacybeleid

 Dit privacybeleid beschrijft hoe Hööks Hästsport AB ("Hööks" of "wij"), co. reg. no. SE556158221301, persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, bekendmaakt en bewaart.
1.1 Dit privacybeleid is van toepassing op de levering door Hööks van goederen en diensten in verband met aankoop, alsmede op andere interactie met Hööks, bijv. via webpagina's.
1.2 U moet zich altijd veilig voelen wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dit privacybeleid legt uit hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake persoonsgegevens.
1.3 Dit Privacybeleid is niet van toepassing is op persoonsgegevens die u aan een van onze partners verstrekt (bijvoorbeeld door te klikken op een link naar een van onze partners in verband met een aanbieding). Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door onze zakelijke partners.
2Gegevensbeheerder
  Hööks Hästsport AB, co. reg. no. SE556158221301, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en is ervoor verantwoordelijk dat uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.
3Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
3.1 Om u in staat te stellen onze website te bezoeken, onze goederen of diensten te kopen of informatie bij ons aan te vragen, moeten wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.
3.2 Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u iets koopt van onze website of in onze winkels, als u lid bent van de klantenclub, gebruik maakt van de ondersteuning van Hööks, een website van Hööks bezoekt of andere interacties met Hööks heeft. De persoonsgegevens die wij over u verzamelen, zijn noodzakelijk om u in staat te stellen een overeenkomst met Hööks aan te gaan, en om Hööks in staat te stellen haar diensten en aanbiedingen te leveren.
3.3 Om ervoor te zorgen dat uw adresgegevens correct zijn, werken wij deze automatisch bij via gegevensupdatediensten van derden. Daartoe gebruiken wij uw persoonlijk identiteitsnummer om er zeker van te zijn dat wij uw laatste adres hebben (geldige reden).
4.Welke van uw persoonsgegevens verwerken wij?
4.1 Voor Hööks-klanten
 

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van Hööks-klanten:

 • Naam
 • Identificatienummer (persoonlijk identiteitsnummer en/of klantnummer)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Betalingsgegevens, informatie over de gekozen betalingsmethode en betalingsgeschiedenis
 • IP-adres en informatie over uw gebruik van de website van Hööks
 • Locatiegegevens van uw mobiele apparaten (bijv. telefoon of tablet)
 • Informatie over uw aankopen
 • Uw voorkeuren met betrekking tot producten en diensten
 • Correspondentie in verband met specifieke acties (bv. persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact opneemt met onze klantendienst)
4.2

Persoonsgegevens die wij uit andere bronnen verzamelen:

Naast persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die wij verzamelen op basis van uw aankopen of gebruik van onze diensten, kunnen wij ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen. In de onderstaande tabel ziet u welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en uit welke bronnen wij deze verzamelen.

BronSoort persoonlijke gegevens
Openbare adresregisters of verstrekkers van openbare documenten Uw telefoonnummer en uw adres uit het nationale bevolkingsregister
Kredietbeoordelingsbureaus, banken of gegevensverstrekkers Kredietwaardigheid
Sociale media Foto's of commentaren die u hebt gepubliceerd
5.Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
5.1

Voor klanten van Hööks

Hööks verwerkt uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden. In dit gedeelte leggen we uit waarom we uw persoonsgegevens gebruiken en geven we voorbeelden van manieren waarop we uw gegevens voor specifieke doeleinden verwerken, onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens, en hoe lang we uw gegevens bewaren. De belangrijkste doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

Doeleinden van de verwerking van uw gegevens:Voorbeelden van de wijze waarop wij uw gegevens voor dit doel verwerken:Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens:
Naleving van de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding, productaansprakelijkheid en productveiligheid Wij kunnen verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken of overheidsbesluiten. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op productaansprakelijkheid of productveiligheid. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn dat wij openbare mededelingen en informatie uitgeven of u specifieke informatie sturen over productdefecten en terugroepacties. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan de Zweedse wet op de boekhouding of de wet op het witwassen van geld. Naleving van wettelijke verplichtingen
  Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die is voorgeschreven in de toepasselijke wetgeving. Zo worden persoonsgegevens met betrekking tot uw aankopen conform de boekhoudwet gedurende zeven jaar bewaard.
Doeleinden van de verwerking van uw gegevens:Voorbeelden van de wijze waarop wij uw gegevens voor dit doel verwerken:Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens:
Om onze verplichtingen tegenover u als klant na te komen, bijvoorbeeld met betrekking tot aankooptransacties en garanties
 • Wij leveren u producten en diensten en communiceren met u over uw levering.
 • Wij controleren uw identiteit en leeftijd.
 • Wij verwerken uw betaling (dit omvat het analyseren van de betalingsmogelijkheden die wij u kunnen bieden door uw betalingsgeschiedenis te controleren of kredietrapporten op te vragen bij kredietinformatiebedrijven).
 • Wij controleren uw adres aan de hand van externe bronnen, zoals Klarna.
 • Wij behandelen klachten en garantieclaims met betrekking tot uw aankoop en communiceren daarover met u.
Deze administratie is noodzakelijk om onze verplichtingen van ons koopcontract met u na te komen.
  Bewaartermijn: Tot 1 jaar na het afsluiten van de klantenservice kwestie
Doeleinden van de verwerking van uw gegevens:Voorbeelden van de wijze waarop wij uw gegevens voor dit doel verwerken:Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens:
Marketing van onze producten en diensten
 • Wij bieden u direct marketing aan, zoals relevante informatie en aanbiedingen op maat in nieuwsbrieven, op webpagina's en via post, e-mail, SMS/MMS en telefoon.
 • Wij tonen u relevante productaanbevelingen, sturen u artikelen die aansluiten bij uw interesses, stellen boodschappenlijstjes voor en verstrekken andere soortgelijke informatie.
 • Wij maken het gemakkelijker voor u om onze diensten te gebruiken, bijvoorbeeld door uw boodschappenlijstjes/wenslijstjes op te slaan, uw betaalwijze te onthouden om toekomstige aankopen te vergemakkelijken of u te herinneren aan producten die in uw winkelmandje zijn achtergebleven.
 • Wij voeren campagnes op maat en sturen u aanbiedingen op basis van uw aankoopgeschiedenis.
 • Wij voeren algemene campagnes of sturen u algemene aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen.
Ons rechtmatig belang bij de marketing van ons bedrijf en onze producten en diensten.
  Opslagtijd: Tot 2 jaar na uw meest recente activiteit (bijvoorbeeld de laatste keer dat u een aankoop deed, een link in een van onze nieuwsbrieven opende en aanklikte of inlogde op uw gebruikersaccount).
Doeleinden van de verwerking van uw gegevens:Voorbeelden van de wijze waarop wij uw gegevens voor dit doel verwerken:Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens:
Om ons aanbod aan de klanten te verbeteren, bv. door onze diensten, producten en functies te ontwikkelen
 • We maken onze diensten gebruiksvriendelijker.
 • Wij stellen documentatie op om ons bedrijf te helpen verbeteren door middel van de evaluatie, rationalisatie en planning van nieuwe winkels en magazijnen, inkoop, opslag, leveringen en de ontwikkeling van productassortimenten.
 • Wij bieden u en andere klanten de mogelijkheid om ons aanbod te helpen optimaliseren, bijvoorbeeld door het houden van klanten- en marktonderzoeken.

Wij stellen documentatie op om onze IT-systemen te helpen verbeteren en de veiligheid voor het bedrijf en voor bezoekers/klanten in het algemeen te vergroten.

Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan onze eigen legitieme belangen en die van onze klanten met betrekking tot het verbeteren van ons aanbod aan klanten, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onze diensten, producten en functies
  Bewaartermijn: Het is voor ons moeilijk te voorspellen hoe lang wij uw persoonsgegevens voor dit doel moeten bewaren. In plaats daarvan hebben wij processen ingevoerd om regelmatig te controleren of uw persoonsgegevens nog nodig zijn voor dit doel. Indien wij uw persoonsgegevens gedurende 12 maanden niet hebben gebruikt, wissen wij uw gegevens omdat wij het niet langer nodig achten ze te bewaren. Vanzelfsprekend nemen wij maatregelen om uw privacy te beschermen. Wanneer wij analyses uitvoeren op basis van uw persoonsgegevens, zal de medewerker die de analyse uitvoert niet weten dat de gegevens aan u toebehoren, hoewel wij ze aan u zouden kunnen koppelen op basis van gegevens die wij in een ander systeem bewaren.
Doeleinden van de verwerking van uw gegevens:Voorbeelden van de wijze waarop wij uw gegevens voor dit doel verwerken:Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens:
Om fraude of misbruik van gegevens te voorkomen, of om criminele activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of aan het licht te brengen
 • Wij onderzoeken en voorkomen fraude en andere criminele handelingen.
 • Wij nemen maatregelen om spamming, phishing, intimidatie, ongeoorloofde toegang tot gebruikersaccounts en andere handelingen die in strijd zijn met onze gebruikersvoorwaarden, te voorkomen.
 • Wij nemen maatregelen om onze IT-omgeving te verbeteren en te beschermen tegen aanvallen en inbreuken op gegevens.
Ons rechtmatig belang om misbruik van diensten te voorkomen of overtredingen tegen het bedrijf te voorkomen en te onderzoeken.
  Bewaartijd: Tot 1 jaar na het moment van gegevensverzameling. Indien wij illegale activiteiten of misbruik van een dienst vermoeden, zullen wij uw gegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om onze wettelijke rechten (of die van een derde partij) vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
6.Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld te verwezenlijken en om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Daarna worden uw persoonsgegevens gewist.
7.Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?
7.1 Indien nodig kan Hööks uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals groepsmaatschappijen van Hööks of gegevensverwerkers (partijen die de gegevens voor ons verwerken en in overeenstemming met de geldende regelgeving). Hööks kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden die gegevens bijwerken om ervoor te zorgen dat de adresgegevens die wij van u hebben, juist zijn.
7.2 Hööks kan uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan geldige wettelijke vereisten of vereisten van autoriteiten, om de wettelijke belangen van Hööks te vrijwaren of om fraude of andere veiligheidsproblemen of technische problemen te onderzoeken, te voorkomen of aan het licht te brengen.
7.3 Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan andere dan de hierboven genoemde derden verstrekken.
7.4 Indien ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, kunnen wij uw gegevens bekendmaken aan onze adviseurs en eventuele kopers en de adviseurs van de kopers.
8.Overmakingen naar derde landen
  Soms kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de VS. Dit kan nodig zijn wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken overeenkomstig artikel 7. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan landen buiten de EU/EER als er voldoende waarborgen zijn dat uw gegevens correct worden verwerkt.
  Om persoonsgegevens die wij doorgeven te beschermen, controleren wij eerst of de ontvanger gecertificeerd is om te voldoen aan de Privacy Shield Principles. Neem contact met ons op om een kopie aan te vragen van de beveiligingsmaatregelen die wij nemen.
9.Wijziging van het privacybeleid
  Hööks heeft het recht het privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, en alle wijzigingen worden meegedeeld via onze website en in onze winkels. Als we omvangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarover informeren voordat de wijzigingen van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, hebt u het recht om uw overeenkomst met Hööks te beëindigen.
10Bescherming van uw persoonsgegevens
  U moet zich altijd veilig voelen wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. Daarom heeft Hööks technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen en wissen. Zo wordt de informatie die wij over klanten hebben, opgeslagen op een server in een beveiligde omgeving en in een database die is beveiligd met toegangsbeheer en een firewall. Wat kaartbetalingen betreft, werken wij met een erkende betalingsdienstaanbieder die ons helpt rechtstreeks bij uw bank na te gaan of de kaart voor de betaling geautoriseerd is. Alle informatie wordt versleuteld verzonden via een beveiligde verbinding, en Hööks slaat uw kaartgegevens niet op. Onze betalingsdienstaanbieder verwerkt uw kaartgegevens volgens de internationale PCI DSS-veiligheidsnormen. Dit garandeert een zeer hoog veiligheidsniveau.
11.Uw rechten
11.1 Hööks is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving worden verwerkt.
11.2 Hööks zal op uw verzoek of op eigen initiatief van Hööks gegevens corrigeren, de-identificeren, wissen of wijzigen die onjuist of onvolledig blijken te zijn.
11.3

U hebt onder meer het recht te verzoeken om:

 1. Toegang tot uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u te allen tijde het recht heeft om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren (eenmaal per kalenderjaar kosteloos).
 2. Correctie van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zullen wij zonder onnodige vertraging alle onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren die wij over u bewaren.
 3. Wissen van uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten wissen, bijvoorbeeld als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij kunnen echter een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan de boekhoud- en belastingwetgeving. In dat geval zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens voor andere doeleinden dan het naleven van de wetgeving.
 4. eperking van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens zullen worden gemarkeerd zodat ze alleen kunnen worden verwerkt voor bepaalde duidelijk omschreven doeleinden.
11.4 U hebt het recht op gegevensoverdracht/overdraagbaarheid. Dit betekent dat u onder bepaalde omstandigheden het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke in een gangbaar en leesbaar formaat.
11.5 U heeft altijd het recht om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing doeleinden door contact met ons op te nemen en uw bezwaar kenbaar te maken. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
11.6 U heeft het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming.
12.Cookies
  Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens dat wordt opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om een website te bezoeken. Cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie; de gegevens die ze bevatten bestaan alleen uit letters en cijfers. Hoewel elke cookie een uniek identificatienummer bevat, kunnen wij geen persoonlijke informatie over u, zoals uw naam of IP-adres, achterhalen uit de cookies die wij verzamelen. Cookies bevatten alleen gepseudonimiseerde gegevens, die wij nooit koppelen aan enige persoonlijke informatie over u.
 

Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen terwijl u onze website bezoekt en worden gewist wanneer u uw browser sluit
 • Permanente cookies blijven op uw computer/toestel totdat u ze verwijdert
 • First-party cookies worden door ons op uw apparaat geplaatst wanneer u onze website bezoekt
 • Third-party cookies worden door andere partijen op uw apparaat geplaatst (third-party cookies zijn verantwoordelijk wanneer u advertenties te zien krijgt voor producten die u eerder hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht)
  Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw surf- en zoekgedrag bij een bezoek aan www.hooks.se te analyseren. In combinatie laten de verschillende cookies uw algemene zoek- en browsepatronen zien. De analyse kan worden gebruikt als basis voor onze marketing tijdens bezoeken aan onze website en andere websites. De opgeslagen cookies stellen ons in staat u op maat gemaakte, relevante informatie te verstrekken en u een winkelervaring op maat te bieden. Wij maken gebruik van een commerciële derde partij om de inhoud van onze communicatie aan te passen, zodat deze relevanter en aantrekkelijker voor u wordt.
  Cookies kunnen ook worden gebruikt om uw ervaring op onze website te optimaliseren. Voor meer informatie over cookies, raden wij u aan de website van de rijksoverheid te raadplegen hierover: https://www.rijksoverheid.nl/cookies.
  U kunt uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in uw apparaatinstellingen of browserinstellingen. Ga naar uw apparaatinstellingen of browserinstellingen voor meer informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. U kunt uw instellingen zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld; dat alleen cookies van de eerste partij worden geaccepteerd; of dat cookies worden verwijderd telkens wanneer u uw webbrowser afsluit. Houd er rekening mee dat het wijzigen van uw instellingen ertoe kan leiden dat onze online winkel en andere diensten niet meer correct functioneren.
13.Contactgegevens
 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over dit Privacybeleid, onze verwerking van uw persoonsgegevens of hoe u een van uw rechten kunt uitoefenen. Onze contactgegevens:

Hööks Hästsport AB
Företagsgatan 58
501 77 Borås
Zweden

Telefoon: +46 (0)33 20 51 40
E-mail: klantenservice@hooks.nl

  Last Bijgewerkt op 28-02-2023
© Hööks.se 2020

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.